Omdat

Ispahan vzw • België 

De vereniging Ispahan vroeg me een werk te maken voor hun 20 jaar bestaan waar gedachten rond leven, dood, afscheid nemen en palliatieve begeleiding in verwerkt waren.